Vraag steun aan voor jouw project

In welke domeinen is HEXAGONS actief?

 

Hexagons steunt projecten in drie domeinen, die aansluiten bij belangrijke hedendaagse maatschappelijke noden op grondgebied Hoegaarden. De domeinen waarin Hexagons vandaag wil investeren, zijn:

·        Armoedebestrijding en sociale inclusie 

·        Zorg in de samenleving 

·        Lokale initiatieven in het onderwijs en het jeugdwerk 

Projecten binnen deze domeinen kunnen in aanmerking komen voor steun.

Wat moet je doen?

Stel zorgvuldig je dossier samen: vul het aanvraagformulier voor een lokaal project in, voeg er de statuten van de vereniging, de balans en de resultatenrekening bij, indien het een vereniging betreft. Beschik je over andere documentatie die het project goed kunnen illustreren, stuur deze dan zeker mee.

 

Ontvankelijkheidscriteria

Aan welke criteria moet een project voldoen om in aanmerking te komen voor steun?

·        Het project kadert binnen de domeinen van Hexagons.

·        De vereniging is actief op het Hoegaards grondgebied

·        De aanvraag betreft geen individuele steun

·        De vereniging is geen handelsvennootschap en heeft geen commercieel oogmerk

·        Het project voldoet aan onze waarden: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu

 

 

Beoordelingscriteria

Aan welke troeven besteden wij bijzondere aandacht?

·        Voldoet het project aan een reële maatschappelijke behoefte?

·        Wie is de steunaanvrager?

·        Vrijwilligerswerk werkt!

·        Is het een duurzaam project?

·        Creëert het project een hefboomeffect?

·        Heeft het project een ruim draagvlak?

 

 

LET OP: Het is niet omdat uw project valabel is, dat er steun verleend wordt. Onze middelen zijn beperkt en keuzen worden gemaakt. Projecten die in het verleden gesteund zijn, worden om dezelfde reden niet automatisch gefinanciërd. Voor elke steunaanvraag dient de procedure doorlopen te worden.
STEUNAANVRAAG HEXAGONS
HEXAGONS aanvraagformulier steun.doc
Microsoft Word document 225.5 KB

MECENAAT

Indien u onze organisatie wenst te steunen kunt u contact opnemen met één van onze leden of gebruik maken van het rekeningnr:

BE08 7350 4114 0213

 

 

Fundraising Activiteiten

HOEGAARDEN GALA 2016

Vrijdag 2 september 2016

Opening doors 18.30 u

All-in 90 € pp

 

DUCK RACE 2016 

zondag 11 september 2016

vanaf 14.00 u

 

 

Sponsoring

1500 Snoezelruimte landelijke kinderopvang 

1500 euro Specifiek voor kleuters

1500 euro GBS Kleuterschool

1500 euro Mariadal Kleuterschool

1000 euro GBS Kleuterschool Outgaarden

1000 euro De boskabouters Kleuters Meldert

300 euro Sinterklaasfeest Landelijke Opvang

500 euro Sinterklaasfeest kansarme kinderen

850 euro Kerstpakketten minderbedeelden

800 euro "Toteman" kerstfeest Senioren

500 euro Q-music mijnheer konijn

500 euro Kom op tegen kanker,Karel Van Roy (Meldert)

750 euro aankoop voeding voor sociale dienst

450 euro busreis-vrijwilligers OCMW Hoegaarden

1000 euro uitstap Bobbejaanland OCMW Hoegaarden

400 euro Bus uitstap bewoners Woonzorgcentrum

1500 euro Verbouwingen PC Hoksem